2018(H30)年 ホンダ N BOXカスタム 155万円
年式 2018(H30)年
メーカー ホンダ
車名 N BOXカスタム
グレード G LターボHONDAセンシング
仕様
走行 11,800 Km
車検日 R03年08月
税込 155万円新入庫
2017(H29)年 ホンダ N BOXカスタム 108万円
年式 2017(H29)年
メーカー ホンダ
車名 N BOXカスタム
グレード G SSパッケージ
仕様
走行 33,100 Km
車検日 -----
税込 108万円新入庫
2016(H28)年 ホンダ N BOXカスタム 99.8万円
年式 2016(H28)年
メーカー ホンダ
車名 N BOXカスタム
グレード G Lパッケージ
仕様
走行 25,900 Km
車検日 R03年06月
税込 99.8万円新入庫